Usługa drzwi w drzwi

Podobne artykuły

  • Brak podobnych artykułów.
Usługa drzwi w drzwi
Rate this post

Dla klien­tów z poza Warszawy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi.

Pole­ga ona na odbiorze urządzenia przed naprawą / przeglą­dem zerowym czy pełnym ser­wisem osuszacza. 

od klien­ta za pośred­nictwem firmy kuri­er­skiej a następ­nie odesła­niu go po naprawie 

w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez zleceniodawcę. 

Usłu­ga doty­czy tylko i wyłącznie obszaru całej POLSKI

Jeśli decy­du­ją się Państ­wo na sko­rzys­ta­nia z tej usłu­gi prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza kon­tak­towego bądź kontakt: 

telefoniczny 501 179 381

e‑mail: info@skic.com.pl

“Zgłosze­nie przeglą­du lub awarii”

ser­wis lodówek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależny od gabary­tów urządzenia i formy płat­noś­ci za usługę.

 

Zostaw komentarz