Osuszacz OMI ED54

Osuszacz OMI ED54

Naprawa osusza­czy OMI ED54 | instalacjesprezonegopowietrza.pl Osusza­cze sprężonego powi­etrza firmy OMI to częsty widok na rynku POLSKIM. Osusza­cze te co praw­da nie są naszym zdaniem rewela­cyjne lecz w tej ceni raczej nie może­my szukać nic lep­szego. Przegląd zerowy / eksper­tyza osusza­cza OMIE D54 Urządze­nie trafiło do Naszego ser­wisu już poła­mane i odnaleźliśmy w nim następu­jące uster­ki: poła­mana obu­dowa ter­micz­na parown­i­ka uszkod­zona elek­tron­i­ka steru­ją­ca wyciek fre­onu na skraplaczu Naprawa osusza­cza OMI ED54  W pier­wszej kole­jnoś­ci z pomocą wzmacnianej…

Więcej